Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

St. Martin de Porres Church

Please click here to report any information you know or believe to be incorrect. We will verify with the church and update the website.

Report to webmasters:

Message:

South Dade Deanery

Founded July 1, 1990

History

St. Martin de Porres Catholic Church was founded on July 1, 1990. The founding pastor, Father Luis Rivera, initially led services at St. Ann Mission in Naranja. A rented storefront at the Naranja Shopping Center served the community until Hurricane Andrew destroyed it on August 25, 1992.

The parish housed its activities in a tent in the rectory’s backyard, then the Leisure City Elementary School cafeteria, and by mid-April 1994 in leased trailers on the present twenty acres.

Parishioners’ dreams and plans for a church and multipurpose building began to come true with the support of Archbishop Edward A. McCarthy and archdiocesan staff. Archbishop John Clement Favalora also endorsed the plans.

After Father Rivera’s transfer in 1996 and Father Rolando Garcia’s appointment as pastor, building began in March 1998. Archbishop Favalora dedicated the multipurpose building on May 9, 1999. Father Carlos Vega was appointed pastor in 2001, following Father Garcia’s transfer.

The parish community comes from many areas of the world and different parts of the country. Deacons Blas Gonzalez and Jose Nerys exemplify what Jesus called the “salt of the earth.” Their presence sustains various ministries in the community.

La Iglesia Catolica de St. Martin de Porres fue fundada el 1ro de julio de 1990. El Padre Luis Rivera, su párroco fundador, celebraba las misas en la misión St. Ann, en Naranja. Luego, la comunidad utilizó un local en el centro comercial Naranja, que fue destruido por el huracán Andrew el 25 de agosto de 1992.

La comunidad realizó sus actividades bajo una carpa en el patio de la rectoría; luego en la cafetería de la escuela primaria Leisure City, y para mediados de abril de 1994, en remolques alquilados colocados en los 20 acres con las que cuenta en la actualidad.

Con la ayuda del Arzobispo Edward A. McCarthy y sus empleados, el sueño de los feligreses de construir una iglesia y un edifi cio para usos múltiples se concretizó en un plan que fue aprobado por el nuevo arzobispo, John Clement Favalora. En 1996, el Padre Rolando García sustituyó al Padre Rivera como párroco y desde 1998 dirigió la construcción del edifi cio de usos múltiples, dedicado el 9 de mayo de 1999. El Padre Carlos Vega fue nombrado su párroco en 2001.

La comunidad parroquial procede de muchos países del mundo, y de diferentes partes de la nación. Para ella, los diáconos Blas González y José Nerys son ejemplo de lo que Jesús llamó la “sal de la tierra”, pues su presencia sostiene los diversos apostolados de la comunidad.

Fonde an 1990 ak Pè Luis Rivera kòm premye pastè li, Pawas St Martin de Porres te selebre lamès nan misyon Sent An nan Naranja avan yo te deplase ale nan plas yon magazen nan sant komèsyal Naranja. Yo rete la jistan siklòn Andrew te detwi tout bagay an 1992.

Pandan twa mwa pawasyen yo te konn lapriyè anba yon tant sou teren ki kounye-a sèvi kòm presbitè, apre sa yo te kòmans lwe kay pwovizwa sou teren 20 kawo tè ki se kote pawas la ye konnyè a.

Avèk konkou Achevèk Edward McCarthy rèv pawasyen yo pou yo te konstwi yon legliz ak yon batiman ki teka sèvi pou plizyè bagay te kòmanse pran reyalize. Achevèk John Clement Favalora, ki te nome Evèk apre sa vin aksepte pou plan sa-a yo reyalize. An 1996 Pè Roland Garcia ki te vin kire legliz la, apre Pè Rivera te transfere, te dirije konstriksyon batiman-an ki te konsakre an 1999. Pè Carlos Vegas te asigne kòm Kire nan lane 2001, apre transfè Pè Garcia.

Pawasyen sòti na divès kalite peyi ak nan divès pati Lezetazini. Dyak Blas Gonzalez ak Dyak Jose Nerys sèvi kòm modèl sa Jezikri te rele “Sèl tè-a.” Travay yo edifye e sipòte divès kalite ministè.

Church Directory