Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

Events

Concert Religieux avec Jean Claude Gianadda

Next date: Dec 31, 1969 - click here for time schedule - Creole

KONSÈ SPIRITYEL AK JEAN CLAUDE GIANADDA, TWOUBADOU BONDYE

Se avek anpil kè kontant Kominote Katolik Sent Hélène ki nan Lauderdale Lakes ap envite tout lòt kominote Ayisyen ki nan Broward, Miami, West Palm Beach nan yo konsè spirityel ak yon invite espesyal, yon atis Kretyen internasyonal, Jean Claude Gianadda ki soti direkteman an France. Se yon moman eksepsyonel nan yon ambians lapriyè ak kè kontan pou n vin-n chante bel chante Jean Claude yo ansanm avè l.

Konsè sa-a ap fèt jou ki vandredi 12 avril 2019 a 6 è edmi nan a swè, nan legliz Saint Helen.

Tikè yo se 30 dola alavans, 40 dola menm jou konsè a.  Nap jwenn tikè yo nan biwo legliz la; ak nan Notre Dame d’Haiti, St James; nan legliz Sacré Coeur, Lake Worth. 

Pou Plis enfòmasyon nou ka rele biwo legliz la nan 954-731-7314. 

Nou met ansanm ak Jean Claude Gianadda, “Twoubadou Bondye a”, pou nou swete nou tout BYENVINI.


C'est avec un grand plaisir que la Communauté Catholique de Sainte Hélène à Lauderdale Lakes invite toutes les communautés Haitiennes et francophones de Broward, Miami, West Palm Beach à un concert spirituel avec un invité spécial, un artiste chrétien international, le compositeur et chanteur, Jean Claude Gianadda venant directement de France. Ce sera un moment exceptionel que celui de chanter belles compositions de Jean Claude Gianadda avec lui, dans une ambiance de prière et de joie.

Le concert aura lieu le vendredi 12 avril 2019, à 6:30 de l’après-midi, à l’église Catholique Saint Hèlène. 

Les tickets sont à $30 per personne à l’avance et $40 à la porte.

Vous pouvez acheter vos tickets au bureau de l’église Saint Hélène. Pour plus d’information appeler le bureau de l’église au 954-731-7314.  

Nous nous unissons à Jean Claude Gianadda, “le Troubadour de Dieu” pour souhaiter la BIENVENUE à vous tous.

Show more >>

Nap genyen tik tou nan legliz Notre Dame d’Haiti, Holy Family, St. Barthelemy, St. Stephen, St. James; nan legliz Sakre Ku West Palm Beach. Kominote katolik Sent Hélne voye yon gwo kout chapo pou tout pawas ki ban nou sipo e ki pote kole nan preparasyon konse sa a. Ke Bondye beni nou!

Vous trouverez aussi des tikets Miami: Eglise Notre Dame d’Haiti, St James;  Lake Worth:  Eglise du Sacré Coeur. La Communauté Catholique de Sainte Hélne remercie toutes les paroisses pour leur support et leur collaboration dans la préparation de ce concert. Que Dieu vous bénisse!

Documents

Location

St. Helen Church
In French; In the church
3033 NW 33rd Avenue, Fort Lauderdale, FL 33311 (Map)

Contact Information

Marcelle Chery

703-585-6233

954-731-7314