Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

Yon 'chita-tande' sou vaksen KOVID-19

MIAMI GARDENS | St. Thomas University te prepare yon seri pwogram sou entènèt pou demanti kèk lide kwochi sou vaksen ki disponib pou kombat KOVID-19.  Youn te fèt an angle (30 desanm), yon lòt an panyòl (4 fevriye) epi youn denyè an kreyòl (13 Avril).  Nou ta kontan pou sa gaye byen gaye nan tout kominote ki pale kreyòl yo nan Florid ak nan tout Zetazini.

 

Latest News

Breaking News

Feature News

Parish News

School News