Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

Through the Holy Spirit, we experience the divine

Archbishop Wenski's homily during confirmation at Our Lady of Czestochowa Polish Mission

Archbishop Thomas Wenski poses with the 2019 confirmation class at Our Lady of Czestochowa Polish Mission in Pompano Beach, along with their catechists and pastor. The archbishop presided at the confirmation Mass May 19.

Photographer: COURTESY

Archbishop Thomas Wenski poses with the 2019 confirmation class at Our Lady of Czestochowa Polish Mission in Pompano Beach, along with their catechists and pastor. The archbishop presided at the confirmation Mass May 19.

Archbishop Thomas Wenski preached this homily during a confirmation Mass May 19, 2019, at Our Lady of Czestochowa Polish Mission in Pompano Beach.  

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry.

Czcigodny Księże Proboszczu,

Droga Młodzieży,

która przystąpi dzisiaj do Sakramentu Bierzmowania,

Drodzy Rodzice, Chrzestni, Światkowie... Drodzy Parafianie...

Dzisiejsze Bierzmowanie, to niezwykle ważne wydarzenie w zyciu tych, naszych Młodych Przyjaciół...,

ważne w życiu waszej Wspólnoty Parafialnej..., ważne dla dobra całego Kościoła...

Przeżywamy tą sakramentalną uroczystość w kontekście liturgii piątej niedzieli wielkanocnej..., która przypomina nam Chrystusa Pana, ustanawiającego Nowe Przymierze z ludzkością..., Przymierze we Krwi Swojej... I daje nam Nowe Przykazanie – które nieodłącznie związane jest z tym Przymierzem – przykazanie miłowania, tak jak On nas umiłował... Miłowania jak On... i miłowania Jego miłością...

Wypełnienie tego przykazania... jest jedynie możliwe poprzez dar Ducha Świętego, który daje nam żywe doświadczenie Ojca I Syna w miłości... Ta miłość Boga..., ta zdolność miłowania w Bogu..., została wlana w nasze serca poprzez Ducha Świętego. (Rz.5,5)

Duch Święty jest Tym, przez którego my doświadczamy Boskiej..., Ojcowskiej miłości.

Dzisiaj Wy, kochani Kandydaci do Bierzmowania, wyznajecie w sposób dojrzały..., waszą wiarę w Boską miłość..., w miłość zbawczą..., w miłość otwierającą wam drogę do najwyższego spełnienia samych siebie przez łaskę, do otrzymania wiecznej chwały...

Wyznajemy wierze w tę miłość..., I chcemy w niej trwać...! Chodzi tutaj o postawę trwałą... o trwanie w wierze. Nie chodzi o spotkanie z Jezusem, które jest tylko chwilowym przeżyciem, chwilowym momentem uniesienia..., jak to mówimy... od czasu do czasu..., to chodzi o trwanie...

Jezus mówi do nas..., „Musicie trwać we Mnie”... ,,Wytrwajcie w Mojej miłości”...

Być wierzącym, dojrzałym wierzącym – po Sakramencie Bierzmowania- to oznacza trwanie w tym doświadczeniu, że Jezus mnie kocha... trać w bliskości Jezusa..., to znaczy w Jego miłości...

Doświadczenie Jezusowej miłości sprawia, że zostajemy wciągnięci przez łaskę w głębiny Boskiej tajemnicy, ze zaczynamy Boga poznawać poprzez serce, że zaczynamy coś o Bogu wiedzieć, bo On nam się zaczyna odsłaniać w intymności naszej relacji serc... Święty Augustyn pokazuje nam przez wieki drogę do poznanie Boga sercem..., poprzez doświadczenie Jego miłości...

Do Was – Jezus mówi dzisiaj poprzez Ducha Świętego, którego otrzymacie – żebyście wytrwali w Jego miłości, żebyście nigdy nie zagubili tej prawdy, ze jestescie przez Niego umiłowani, że was kocha...

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania, za chwilę, będę się modlił nad Wami o siedem Darów Ducha Świętego.... Ta modlitwa, to prośba o Wasze, jak największe podobieństwo do Jezusa..., abyście się stali obrazem Jezusa.... Przypomnijmy sobie po któtce te siedem darów...

Dar Mądrości – to dar poznawania sercem..., to dar miłowania..., bo miłość jest Mądrością Boga...

Members of the 2019 confirmation class at Our Lady of Czestochowa Polish Mission in Pompano Beach listen to his homily at the confirmation Mass May 19.

Photographer: COURTESY

Members of the 2019 confirmation class at Our Lady of Czestochowa Polish Mission in Pompano Beach listen to his homily at the confirmation Mass May 19.

Dar Rozumu – to wielka sztuka przenikania w tajemnice Boga... To dar egzystencjalnego zrozumienia mojego życia a świetle Bożego Zbawienia..., Jego miłości..., Jego Krzyża.... Pomaga nam zrozumieć to, co w naszym życiu jest najważniejsze.... Jego brak prowadzi do egzystencjalnej pustki....

Dar Rady – ten dar dotyka naszej świadomości moralnej..., rozpoznawania wartości..., budowania życia na wartościach... Pozwala on cieszyć się I radować życiem.... Stanowi nasza duchową energię...

Dar Męstwa – stajemy przez ten dar w prawdzie o naszym życiu, o jego przeznaczeniu... Potrafimy zaakceptować trudy, cierpienia..., a nawet śmierć... Przez ten dar czerpiemy siłę do życia od samego Boga...

Dar Umiejętnosci – to odkrywanie siebie w Bożej Prawdzie... Zrozumienie świata, istoty życia, samego siebie w Jezusie Chrystusie, który jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem...

Dar Bojaźni Bożej – on nas uczy pokory... Nie jestem jeszcze doskonały... doskonała... Otwiera mnie ten dar na Boże miłosierdzie, na przebaczenie..., broni mnie od zła i grzechu..., pomaga mi stawać sie człowiekiem odpowiedzialnym...

Dar Pobożności – to dar zjednoczenia w miłości z Bogiem, to całkowite zaufanie Dobremu Ojcu... To wielki dar, który nas czyni ludźmi modlitwy, zasłuchanymi w Słowo Boże... Przeżywaniem tego, że Bóg mnie kocha... i jestem Jego dzieckiem...

Święty Paweł w Liście do Galatów 5,22, mówi nam, że tym siedmiu darom odpowiadają w Biblii owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie...

Umiłowani, niech Duch Święty będzie od tego dnia dla Was Siłą, Mocą, Waszą Radością..., I tajemnicą Waszego stawania się pięknym człowiekiem... Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!


Latest News

Breaking News

Feature News

School News

Homilies

Statements