Parishes | Schools | Priests | Masses |
More in this section MAIN MENU

Bondye la ak pèp la, li la nan soufrans li

Archbishop Wenski's Creole homily on feast of baptism of the Lord

Archbishop Thomas Wenski preached this homily during the 8 a.m. Creole Mass at St. Mary Cathedral, Sunday, Jan. 13, 2019, feast of the baptism of the Lord.

Y, sete nevym anivs “goudougoudou” an, trambleman t a ki frape Ayiti Janvye 2010. Konsa, Jodi a, f pa bliye leve priy n yo anl pou fr ak s nou yo ki te mouri, pou sila yo ki blese ak pou tout fanmiy yo ki toujou sonje victim ak anpil dlo nan je.

Yo di m. kk jou apre trambleman t a, yon jounalis tap mache gade tout dega nan zon Ptoprens, epi li rive devan legliz Sakre K, Tijou. Legliz te tonbe rat , sl bagay kit e rete se te yon ki ti gwt b kote legliz la epi anndedan yon krisifi. Se krisifi a sl ki rete entak. Jounalis la di: kote Bondye te ye? Epi, yon ti gran moun tande l epi li di: Men li. Mouche pat konprann sa granmoun t ap di l. Men, granmoun ensiste ank, men li. Epi, jounalis la konprann madam nan ap pale de krisifi a ki te rete entak nan tout debri.

Ti granmoun sa te pi save pase anpil gwo teyoliyen. Kote Bondye? Men li, sou kwa a. Sa vle di, Bondye la ak pp la, li la nan soufrans li. Nan Jezi Kri, Pawl la tounen yon moun menm jan ak nou nan tout bagay sf peche li pa te konn f. Pawl Bondye a pran ch nou pou li pataje kondisyon moun nou tout jan ak tout fason. Konsa, Jodi a, nou w nan Levanjil la, Jezi aksepte pou Jan batize nan rivy Jouden an. Li pa te bezwen batize nan men Jan paske li pa f peche; men, li batize pou li solid ak ras lezm.

Lavi piblik Jezi a ankadre ant 2 batm: batm li resevwa nan men Jan Batis la nan larivy Jouden an, se youn; epi, batm lanm li la sou mn Kalv a, se lt la. Batm Jan Batis la, se tankou yon sign l ap aksepte batm lanm l yo tapral koure l sou yon kwa.

Syl chire l Jan Batis ap batize l la. L l mouri a, se vwal Kay Sakre ki chire. L Jan Batis batize l la, yon vwa st nan syl la, li di: Sa se Piit mwen renmen an. L l mouri a se yon solda women an ki t ap siveye l la ki declare: Reylman vre,, sila a se Pitit Bondye a.

Konsa, Jodi a, sou b Jouden an, pou l kmanse misyon li, Jezi batize, pou l montre desizyon li pou l swiv plan Papa l te trase davans pou li a: epi sa sa ye? Ki misyon li genyen? Se kondi Pp li a nan vre peyi kit e pwomt kla, antan li pase av l nan lanm a pou l travse al nan lavi nt ale a nan leve li leve byen vivan an.

Konsa, ft batm Jezi a se tankou yon lt epifani, yon lt revelasyon an. Tankou vizit rwa maj yo f n konprann Jezi se Mezi a pa slman pou jwif yo men pou tout nasyon yo, Batm Jezi a f konprann pi byen kils Jezi ye se Pitit Bondye Papa renmen anpil la. Ft jod a, f n konprann pi byen idantite Jezi a: kils li ye ak pou kils li ye. Men, an menm tan, paske Batm Jezi prepare pou batm pa nou, se batm nou resevwa onon Papa a ak Pitit la ak Lespri Sen an ki ban nou yon nouvo idantite. Nan mouri nou mouri ansanm ak Jezi nan dlo batm lan, nou tounen pitit adoptif Bondye gras a Jezi, ki sl Pitit Papa a. Ft Jezi aksepte desann nan dlo bay dlo pouvwa prpte nou, pou nou ft yon deym fwa. Nou se Pitit Bondye, gras a gran fr, Jezi. Epi, si Jezi se gran fr nou, nou tout, nou se fr ak s nan li.

Konsa, menm jan Jezi montre li solid ak pech yo, nou menm b kote pa nou f nou fme yon chenn solidarite pou nou travay sosye Jezi Kri pou simaye k poze li bay tout moun, sitou sila yo ki nan miz, k ap soufri. L moun yo mande l yo w yon moun k ap soufri, kote Bondye? F yo kapab w li nan sa nou menm n ap f pou soulaje l. Bondye ap konte sou nou, l ap konte sou legliz li a, pou nou montre sa k ap soufri yo, Bondye pa bliye yo, Bondye pa lage yo. Se pa sa Jezi te vle di, l l te di: Ala chans pou moun sa yo kap travay pou moun viv nan k poze, y a rele yo Pitit Bondye.

F nou rekont idantite nou kom katolik batize epi,f n sonje kiles nou ye epi pou kils nou ye pou nou viv dapre angajman batm nou nan tout sikonstans lavi a.

Jodia, se fete n ap fete yon lt epifani. Jan Batis te prepare wout la pou Jezi; li anonse l l l rive. Men, Mouton Bondye an! Mouton yo pral sakrifye sou mn Kalv a. Men, Mouton Bondye a ki wete peche sou t a, Jan Batis di nou.

F nou reponn: Aprann nou byen viv ansanm.

Latest News

Feature News

School News

Sports

Homilies

Statements